ห้องพักของเรา

กิจกรรมในพื้นที่ใกล้เคียง

x

🚩ใกล้แหล่งท่องเที่ยวมากมาย เช่น
🌉 สะพานขาวภาชมพู 2 กม.
🚉 สถานีรถไฟขุนตาล 6 กม.
🌄 อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล 8 กม.
🔔 พระธาตุหริปุญชัย 30 กม.
🎆 ถนนคนเดิน จ.ลำพูน 30 กม.
🐘 โบราณสถานกู่ช้าง กู่ม้า จ.ลำพูน 38 กม.

🐘 ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง 31 กม.
🎆 ถนนคนเดิน จ.ลำปาง 55 กม.
🔔 พระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง 58 กม.

 น้ำพุร้อน แม่ออน 45 กม.
🎆 ถนนคนเดิน จ.เชียงใหม่ 50 กม.

บริการเพิ่มเติม รถรับ-ส่ง
🏭 สถานีรถไฟขุนตาล เหมา 200 บาท/เที่ยว (400 ไป-กลับ ~ประมาณ 6 กม.)
 สถามบินเชียงใหม่/ลำปาง 1,200 บาท/เที่ยว (2,400 ไป-กลับ ~ประมาณ 60 กม.)

ห้องใหญ่

From $ per night

ห้องสำหรับ 4 ท่าน

From $ per night

ห้องเตียงเดี่ยว

From $ per night